Rác thải hữu cơ

Rác thải hữu cơ có thành phần chính là C, H, O và S, N, P...

Rác thải hữu cơ là gì và cách xử lý

Posted on February 9th, 2015 · Posted in Tin tức, Tư vấn

Rác thải hữu cơ sinh hoạt là loại rác thải có nguồn gốc từ thiên và có thành phần chính là C, H, O. Ngoài 3 thành phần chính này,.. Xem tiếp